Privacy Statement & Cookiebeleid

  • Home
  • /
  • Privacy Statement & Cookiebeleid

PRIVACY STATEMENT THAPLAYGROUND

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Thaplaground, handelend onder de naam Internet Fabriek, hierna te noemen IF, van u verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Daarnaast vindt u informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

BEDRIJFSGEGEVENS
Dit Privacy- en Cookie Statement is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens door IF. Middels dit Privacy Statement wil IF u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit statement of over de verwerking van gegevens door ons dan kunt u contact opnemen via:

Internet Fabriek
Veenweg 60
7416 BD Deventer
Telefoonnummer: 06 28540842
E-mailadres: bas@internet-fabriek.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IF VERZAMELT
IF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van analyses;
  • Het beantwoorden van vragen;
  • Het behandelen van verzoeken en klachten;

IF verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden en gebruiken de gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
IF verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. IF vraagt alleen gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te behalen.

Indien u via onze website een contactformulier invult, hebben wij uw contactgegevens nodig om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. De gegevens worden na het verwerken van de mail niet bewaard.

Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. IF heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen u de dienst te kunnen aanbieden.

WAAROM IF PERSOONSGEGEVENS DEELT
Bij de uitvoering van onze dienstverlening kan IF derden inschakelen. IF maakt onder andere gebruik van een partij in die onze website host. Daarnaast maakt IF bijvoorbeeld gebruik van tools om het gebruik van onze website te analyseren en om het contact via de website mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor IF. IF heeft duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.

BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
IF bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

IF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Mocht er onverhoopt wel sprake zijn van een beveiligingsincident of datalek, zal IF de benodigde maatregelen treffen om de schade te beperken en de betrokkenen, indien nodig, te informeren.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DEZE BEHEREN
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met IF op. IF is zowel telefonisch, per e-mail als per post bereikbaar. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken reactie op uw verzoek.

Indien u een vraag of een klacht heeft over hoe IF met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u zowel telefonisch, per e-mail, als per post contact met IF opnemen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht de AP vindt u hier.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN
De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

  • De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;
  • De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

WIJZIGING STATEMENT
IF kan dit Privacy Statement wijzigen. U vindt altijd de meest recente versie op de website. Neem contact op via onderstaande contactgegevens indien u een eerdere versie van ons statement wilt raadplegen.

VRAGEN EN CONTACT
Vragen over dit statement, over de diensten van IF of over hoe IF met uw gegevens omgaat? Neem contact op via:

Internet Fabriek (IF)
Homerusstraat 60
7323 PZ  Apeldoorn
Telefoonnummer: 06 28540842
E-mailadres: bas@internet-fabriek.nl